Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

výška relativní
vert. vzdálenost mezi dvěma izobarickými plochami měřená v geometrických nebo geopotenciálních metrech. V meteorologii se užívá u map relativní topografie.
angl: thickness; slov: relatívna výška; něm: Dicke f, Mächtigkeit f; rus: относительная высота  1993-a1
podpořila:
spolupracují: