Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

výška relativní
vert. vzdálenost mezi dvěma izobarickými plochami měřená v geometrických nebo geopotenciálních metrech. V meteorologii se užívá u map relativní topografie.
angl: thickness slov: relatívna výška něm: Dicke f, Mächtigkeit f rus: относительная высота  1993-a1
podpořila:
spolupracují: