Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

síť meteorologická telekomunikační
angl: meteorological telecommunication network; slov: telekomunikačná meteorologická sieť; něm: meteorologisches Nachrichtennetz n; rus: сеть метеорологической телесвязи  1993-a1
podpořila:
spolupracují: