Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

síť meteorologická telekomunikační
angl: meteorological telecommunication network slov: telekomunikačná meteorologická sieť něm: meteorologisches Nachrichtennetz n rus: сеть метеорологической телесвязи  1993-a1
podpořila:
spolupracují: