Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

anticyklona jihopacifická
subtropická kvazipermanentní anticyklona na již. polokouli v jv. části Tichého oceánu záp. od Chile.
angl: South Pacific anticyclone slov: juhopacifická anticyklóna něm: südpazifische Antizyklone f fr: anticyclone de l'île de Pâques m, anticyclone du Pacific Sud m rus: южнотихоокеанский антициклон  1993-a3
podpořila:
spolupracují: