Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

výška nad obzorem
úhel mezi rovinou astronomického obzoru a spojnicí místa pozorování na zemském povrchu s uvažovaným bodem na obloze, případně na nebeské sféře, např. se středem slunečního disku, hvězdou apod. Doplněk výšky nad obzorem do 90° se nazývá zenitový úhel. V atmosférických vědách má hlavní význam výška Slunce nad obzorem, která je spolu s délkou světlého dne určujícím faktorem solárního klimatu.
angl: elevation angle slov: výška nad obzorom něm: Höhenwinkel m, Elevationswinkel m rus: угловая высота  1993-a3
podpořila:
spolupracují: