Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tlak vzduchu normální
tlak vzduchu na hladině moře ve standardní atmosféře. Jeho hodnota je 1 013,25 hPa neboli 760 torrů; v minulosti byla takto definována jednotka 1 atmosféra.
angl: normal atmospheric pressure; slov: normálny tlak vzduchu; něm: Normaldruck m; rus: нормальное давление воздуха  1993-a3
podpořila:
spolupracují: