Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

astrometeorologie
snaha vysvětlit děje v atmosféře Země kosmickými vlivy, především vzájemným postavením planet a dalších vesmírných těles. Mylná představa o vlivu těchto tzv. aspektů na počasí vedla hlavně v renesanční době k marným pokusům o dlouhodobou předpověď počasí, současně však podnítila zájem o systematická meteorologická pozorování (např. J. Kepler). Viz též kalendář stoletý, slapy atmosférické.
Termín se skládá z řec. komponentu ἄστρον [astron] „hvězda“ a slova meteorologie.
angl: astrometeorology slov: astrometeorológia něm: Astrometeorologie f fr: astrométéorologie f rus: астрометеорология  1993-a3
podpořila:
spolupracují: