Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

astrometeorologie
snaha vysvětlit děje v atmosféře Země kosmickými vlivy, především vzájemným postavením planet a dalších vesmírných těles. Mylná představa o vlivu těchto tzv. aspektů na počasí vedla hlavně v renesanční době k marným pokusům o dlouhodobou předpověď počasí, současně však podnítila zájem o systematická meteorologická pozorování (např. J. Kepler). Viz též kalendář stoletý, slapy atmosférické.
Termín se skládá z řec. komponentu ἄστρον [astron] „hvězda“ a slova meteorologie.
angl: astrometeorology; slov: astrometeorológia; něm: Astrometeorologie f; fr: astrométéorologie f; rus: астрометеорология  1993-a3
podpořila:
spolupracují: