Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hakím
syn. samum.
slov: hakim; fr: simoun m; rus: самум, самун, симун  1993-a1
podpořila:
spolupracují: