Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

baroklinita
rozložení hustoty v tekutině, kde jsou izopyknické (izosterické) plochy různoběžné s izobarickými plochami. Míru baroklinity lze kvantifikovat např. počtem izobaricko-izosterických solenoidů protínajících horiz. plochu o jednotkovém obsahu. Viz též atmosféra baroklinní, barotropie.
angl: baroclinity slov: baroklinita něm: Baroklinität f rus: бароклинность fr: baroclinité f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: