Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mikrofyzika oblaků a srážek
část fyziky oblaků a srážek, která studuje především procesy vzniku, růstu a rozpadu oblačných a srážkových částic. Tyto mikrofyzikální procesy mají charakteristické rozměry které odpovídají velikosti jednotlivých částic. Při popisu mikrofyzikálních procesů však užíváme i matematické modely, které popisují chování celého souboru částic v oblasti, která přesahuje charakteristické rozměry jednotlivých částic. Z hlediska mikrofyziky oblaků a srážek nás zajímají hlavně procesy, které vedou k vývoji srážkových částic a jejichž charakteristické rozměry zasahují do oblasti mikroměřítka. Viz též dynamika oblaků, klasifikace meteorologických procesů podle Orlanskiho.
angl: cloud and precipitation microphysics; slov: mikrofyzika oblakov a zrážok; něm: Mikrophysik der Wolken und des Niederschlags f; rus: микрофизика облаков и осадков  2014
podpořila:
spolupracují: