Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

barvy soumrakové
fotometeor pozorovaný během soumraku. Tvoří se lomem, rozptylem nebo selektivní absorpcí záření při průchodu atmosférou. K nejčastějším formám soumrakových barev patří fialová záře, soumrakový oblouk, ozáření vrcholů a krepuskulární paprsky. Viz též červánky.
angl: twilight colours; slov: súmrakové farby; něm: Dämmerungsfarben f/pl; fr: couleurs crépusculaires pl (f); rus: вечерняя заря, сумеречные цвета  1993-a1
podpořila:
spolupracují: