Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

radiolokátor meteorologický impulzní
často se používá pouze termín meteorologický radiolokátor – radiolokátor pracující v impulzním režimu jehož technické parametry jsou uzpůsobeny pro detekci meteorologických cílů. Jedná se o nejužívanější typ radiolokátoru v meteorologii. Viz též poloměr efektivní, sodar, lidar, potenciál radiolokační meteorologický.
angl: impulse meteorological radar slov: impulzný meteorologický radiolokátor rus: импульсный метеорологический радиолокатор něm: Impuls-Wetterradargerät n  1993-a3
podpořila:
spolupracují: