Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kruh horizontální
angl: horizontal ring; slov: horizontálny kruh; něm: Horizontalkreis m; rus: горизонтальное кольцо  1993-a1
podpořila:
spolupracují: