Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

kruh horizontální
angl: horizontal ring slov: horizontálny kruh něm: Horizontalkreis m rus: горизонтальное кольцо  1993-a1
podpořila:
spolupracují: