Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

kruh horizontální
angl: horizontal ring slov: horizontálny kruh rus: горизонтальное кольцо něm: Horizontalkreis m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: