Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vítr pouštní
vítr vanoucí z pouště. Je velmi suchý a obvykle prašný, takže snižuje dohlednost, velmi horký v létě, chladnější v zimě, s velkými denními amplitudami teploty. Místní názvy pouštního větru jsou např. harmatan, chamsin, samum, gibli, případně scirocco. Viz též bouře písečná.
angl: desert wind; slov: púšťový vietor; něm: Wüstenwind m; rus: пустынный ветер  1993-a3
podpořila:
spolupracují: