Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

stanice meteorologická na „fixní“ lodi
námořní meteorologické stanice na stacionární meteorologické lodi nebo na majákové lodi.
angl: fixed ship station slov: meteorologická stanica na „fixnej lodi rus: постооянная судовая станция něm: feste Schiffsstation f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: