Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

lať sněhoměrná
syn. tyč sněhoměrná – lať s centimetrovým dělením na měření celkové výšky sněhové pokrývky. Zapouští se svisle do země na místě, kde se netvoří závěje, na celé zimní období tak, aby nula měřítka byla v úrovni terénu. Čtení na sněhoměrné lati se provádí v klimatologických termínech, na synoptických stanicích v termínech 06:00 UTC a 18:00 UTC. Viz též měření sněhové pokrývky.
angl: snow stake; slov: snehomerná tyč; něm: Schneepegel m; rus: снегомерная рейка  1993-a3
podpořila:
spolupracují: