Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

atmosféra standardní
model atmosféry, vypočtený na základě rovnice hydrostatické rovnováhy za předpokladu, že vzduch je ideální plyn. Standardní atmosféra udává hypotetické vert. rozložení tlaku, teploty a hustoty suchého vzduchu v atmosféře během celého roku ve středních zeměp. šířkách. Různé modely standardní atmosféry používají odlišné hodnoty zákl. prvků (tlak, teplota a hustota vzduchu, vertikální gradient teploty, plynová konstanta a tíhové zrychlení) a různý počet a výškový rozsah modelových vrstev. V letecké meteorologii je dohodnuto používat mezinárodní standardní atmosféru ICAO.
angl: standard atmosphere slov: štandardná atmosféra něm: Standardatmosphäre f fr: atmosphère standard f rus: стандартная атмосфера  1993-a3
podpořila:
spolupracují: