Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

metoda analogu
metoda předpovědi počasí založená na předpokladu, že atm. procesy, které se v minulosti rozvíjely analogicky, budou se tak rozvíjet i v budoucnu. Většinou se hledá analogie synoptických procesů (někdy pouze meteorologických prvků) na určitém území během několika dnů až měsíců. Do roku 2006 byla tato metoda používaná v provozní praxi ČHMÚ pro konstrukci měsíční předpovědi počasí.
angl: analogue method; slov: metóda analógu; něm: Methode der ähnlichen Fälle f; rus: метод аналогов  1993-a2
podpořila:
spolupracují: