Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

podmínky počáteční
hodnoty veličin popisujících stav atmosféry v celé doméně modelu numerické předpovědi počasí před začátkem vlastní integrace. Tyto podmínky jsou nejčastěji vytvářeny asimilací meteorologických dat nebo méně vhodně interpolací z analýzy, případně předpovědi modelu s menším horizontálním rozlišením.
 
angl: initial conditions rus: начальные условия  2020
podpořila:
spolupracují: