Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vlna cyklonální
méně vhodné označení pro frontální vlnu.
angl: cyclonic wave; slov: cyklonálna vlna; něm: Frontalwelle f; rus: циклоническая волна  1993-a1
podpořila:
spolupracují: