Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izofytochrona
izolinie spojující místa se stejnou délkou vegetačního období.
Termín se skládá z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“, φυτόν [fyton] „co vyrostlo, rostlina“ a χρόνος [chronos] „čas“.
slov: izofytochróna; něm: Isophytochrone f; rus: изофитохрона  1993-a1
podpořila:
spolupracují: