Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tah oblaků
určení směru a rychlosti pohybu oblaků při pozemním vizuálním pozorování nebo pomocí nefoskopu; na met. stanicích ČR se neprovádí. Podle tahu oblaků je možné odhadnout směr a rychlost větru ve výšce základny oblaků. Tuto informaci lze přesněji získat měřením větru radiotechnickými prostředky.
angl: clouds movement; slov: ťah oblakov; něm: Wolkenzug m; rus: движение облаков  1993-a3
podpořila:
spolupracují: