Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

tah oblaků
určení směru a rychlosti pohybu oblaků při pozemním vizuálním pozorování nebo pomocí nefoskopu; na met. stanicích ČR se neprovádí. Podle tahu oblaků je možné odhadnout směr a rychlost větru ve výšce základny oblaků. Tuto informaci lze přesněji získat měřením větru radiotechnickými prostředky.
angl: clouds movement slov: ťah oblakov něm: Wolkenzug m rus: движение облаков  1993-a3
podpořila:
spolupracují: