Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vstok
místní název větru typu bóry na záp. pobřeží Nové Země. Jde o proudění studeného vzduchu podél zonálně orientovaných údolí, popř. průlivu Matočkin šar (mezi Sev. a Již. ostrovem), který se od východu na západ zužuje na šířku 2 km, zatímco hory bezprostředně nad průlivem mají převýšení kolem 1 000 m.
slov: vstok rus: вcток  1993-a1
podpořila:
spolupracují: