Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hmota vzduchová labilní
angl: unstable air mass slov: labilná vzduchová hmota rus: неустойчивая масса воздуха něm: labile Luftmasse f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: