Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

aureola
1. vnitřní barevný sled koróny. Obvykle se vyznačuje zřetelným vnějším kruhem červenavé nebo hnědavé barvy, jehož poloměr nebývá větší než 5°. Čím menší je tento kruh, tím větší jsou vodní kapičky, na nichž dochází k ohybu světla. V tom spočívá diagnostický význam aureoly i korón;
2. oblast na obloze sahající do vzdálenosti několika úhlových stupňů od slunečního disku, z níž vychází cirkumsolární záření.
Termín byl přejat z lat. aureola „svatozář“.
angl: aureole; slov: aureola; něm: Aureole f, Kranz m; fr: auréole coronitique f; rus: ореол  1993-a1
podpořila:
spolupracují: