Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

minimum absolutní denní
nejnižší hodnota z denních minim meteorologického prvku, zaznamenaná na met. stanici nebo v určité oblasti v daném kalendářním dnu za dlouholeté období, zpravidla však od počátku měření. Např. na stanici Praha-Klementinum je za období 1775–2010 abs. minimum teploty vzduchu pro 1. leden –21,4 °C (z roku 1784). Viz též amplituda absolutní denní.
angl: absolute daily minimum of meteorological element; slov: absolútne denné minimum; něm: absolutes Tagesminimum n; rus: абсолютный суточный минимум метеорологического элемента  1993-b3
podpořila:
spolupracují: