Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

glacioklimatologie
vědní obor zabývající se vztahy mezi zaledněním a klimatem. Studuje podmínky vzniku a rozvoje ledovců v závislosti na klimatických podmínkách a klimatických změnách. Viz též kryosféra.
angl: glacioclimatology slov: glacioklimatológia něm: Gletscherklimatologie f fr: climatologie glaciaire f rus: гляциоклиматология  1993-a1
podpořila:
spolupracují: