Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

radiometrie
fyz. obor zabývající se studiem a měřením elektromagnetického záření. V meteorologii syn. aktinometrie – měření a studium složek radiační bilance atmosféry, zemského povrchu nebo jejich soustavy.
angl: radiometry slov: rádiometria rus: радиометрия něm: Radiometrie f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: