Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

tok turbulentní
množství dané veličiny (v meteorologii nejčastěji tepla, vodní páry, hybnosti, různých znečišťujících příměsí apod.), transportované za jednotku času přes jednotkovou plochu v důsledku turbulentního promíchávání vzduchu.
angl: turbulent flux slov: turbulentný tok něm: turbulenter Fluss m rus: турбулентный поток  1993-a1
podpořila:
spolupracují: