Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplota Kelvinova
angl: Kelvin temperature; slov: Kelvinova teplota; něm: Temperatur in Kelvin f; rus: температура в градусах Кельвина  1993-a3
podpořila:
spolupracují: