Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teplota Kelvinova
angl: Kelvin temperature slov: Kelvinova teplota něm: Temperatur in Kelvin f rus: температура в градусах Кельвина  1993-a3
podpořila:
spolupracují: