Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

výška rozhodnutí
výška stanovená pro každé letiště, v níž se velitel letadla musí rozhodnout, zda pokračovat v přiblížení na přistání. V případě, že nebylo dosaženo požadovaného vizuálního kontaktu, je nutné přerušit přistávací manévr. Na výšce rozhodnutí závisí letištní provozní minima daného letiště, jež zahrnují dohlednost a výšku základny oblaků. Viz též provoz za každého počasí (AWO).
angl: decision height; slov: výška rozhodnutia; něm: Entscheidungshöhe f; rus: высота решения  1993-a3
podpořila:
spolupracují: