Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

druh srážek
označení jednotlivých srážkových jevů, např. déšť, přeháňka deště se sněhem, sněhová zrna, kroupy, rosa, ledovka. Druh srážek se uvádí v měsíčním výkazu meteorologických pozorování pomocí definovaných značek. Viz též klasifikace srážek.
angl: form of precipitation slov: druh zrážok něm: Niederschlagstyp, Niederschlagstyp m fr: type de précipitations m rus: вид осадков, тип осадков  2014
podpořila:
spolupracují: