Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

turbulence dynamická
angl: dynamic turbulence; slov: dynamická turbulencia; něm: dynamische Turbulenz f; rus: динамическая турбулентность  1993-a1
podpořila:
spolupracují: