Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

turbulence dynamická
angl: dynamic turbulence slov: dynamická turbulencia něm: dynamische Turbulenz f rus: динамическая турбулентность  1993-a1
podpořila:
spolupracují: