Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

oblouk Parryho
jeden z méně častých halových jevů v podobě světelného oblouku nalézajícího se nad malým halem. S výškou Slunce nad obzorem mění svoji polohu i tvar.
angl: arc of Parry, Parry arc slov: Parryho oblúk něm: Parry-Bogen m rus: дуга Парри  2014
podpořila:
spolupracují: