Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

ochlazování radiační
izobarické snižování teploty aktivního povrchu země a přilehlé vrstvy vzduchu v důsledku záporné bilance záření. K radiačnímu ochlazování též dochází ve vrstvách vzduchu, které obsahují zvýšené množství vodní páry, popř. kondenzační produkty, neboť vodní pára i kondenzační produkty intenzivně vyzařují dlouhovlnné záření. Radiační ochlazení bývá příčinou radiačních mlh nebo mrazíků, a to zejména v noci, kdy tepelné ztráty způsobené vyzařováním nejsou kompenzovány příkonem slunečního záření.
angl: radiational cooling, radiative cooling slov: radiačné ochladzovanie rus: радиационное охлаждение něm: Strahlungsabkühlung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: