Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klimatologie ekologická
syn. ekoklimatologie – odvětví bioklimatologie, které se zabývá vztahy mezi živými organizmy a klimatickou složkou vnějšího prostředí. Předmětem ekologické klimatologie jsou ekologické nároky organizmů, jejich anatomické, fyziologické a morfologické (habituální) adaptace a geogr. rozšíření rostlin a živočichů v závislosti na klimatických podmínkách. Viz též ekoklima.
angl: ecoclimatology, ecological climatology slov: ekologická klimatológia něm: Ökoklimatologie f rus: экоклиматология, экологическая климатология  1993-a2
podpořila:
spolupracují: