Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzorec Savinovův
angl: Savinov formula; slov: Savinovov vzorec; něm: Savinov-Formel f; rus: формула Савинова  1993-a1
podpořila:
spolupracují: