Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vzorec Savinovův
angl: Savinov formula slov: Savinovov vzorec rus: формула Савинова  1993-a1
podpořila:
spolupracují: