Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bod rosný
angl: dew point; slov: rosný bod; něm: Taupunkt m; fr: point de rosée m; rus: точка росы  1993-a3
podpořila:
spolupracují: