Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

měření imisí
angl: ambient air pollution monitoring; slov: meranie imisií; něm: Immissionsmessung f; rus: метеорологическое измерение примесей  1993-a1
podpořila:
spolupracují: