Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

měření imisí
angl: ambient air pollution monitoring slov: meranie imisií rus: метеорологическое измерение примесей něm: Immissionsmessung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: