Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

přesycení
angl: supersaturation slov: presýtenie rus: перенасыщение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: