Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

přiřazení družicových snímků
starší označení pro georeferenci snímků nebo přemapování snímků. Jedná se o přiřazení zeměpisných souřadnic jednotlivým pixelům družicového snímku a následný převod snímku do nějaké zvolené standardní geografické projekce.
angl: geographic localization of satellite pictures; slov: priradenie družicových snímok; něm: Zuweisung der Wettersatellitenbilder f; rus: географическая привязка координат на снимках со спутников  1993-a3
podpořila:
spolupracují: