Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

den se sněhovou pokrývkou
den, v němž byla nejméně polovina povrchu půdy v blízkém okolí meteorologické stanice pokryta sněhovou pokrývkou. V ČR se za den se sněhovou pokrývkou považuje den, v němž v klimatologickém termínu 7 h ležela na stanici souvislá sněhová pokrývka o výšce alespoň 1 cm. Za den se sněhovou pokrývkou se tedy nepovažuje den, v němž v klimatologickém termínu 7 h nebyla sněhová pokrývka zaznamenána, přestože se vyskytovala v jinou dobu.
angl: day of snow lying, day with snow cover slov: deň so snehovou pokrývkou něm: Tag mit Schneedecke m rus: день со снежным покровом fr: jour de neige m, jour avec sol enneigé m, jour d'enneigement m, jour avec neige au sol m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: