Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

základna oblaků
nejnižší část oblaku, v níž se výrazně odlišuje horiz. dohlednost od podmínek v bezoblačné atmosféře. V reálných podmínkách není základna oblaku ostrou hranicí, ale přechodovou vrstvou o tloušťce několika desítek metrů, v níž se s rostoucí výškou snižuje vert. i horiz. dohlednost. Výška základny oblaků nad daným místem se může poměrně rychle měnit. V některých případech činí tato změna desítky až stovky metrů za několik minut. Viz též měření výšky základny oblaků.
angl: cloud base; slov: základňa oblakov; něm: Wolkenbasis f; rus: нижняя граница облаков  1993-a2
podpořila:
spolupracují: