Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

blesk mezi oblakem a okolním vzduchem
blesk směřující z oblaku vzhůru, který bývá vzácně pozorován z vysokých míst ležících nad horní hranicí oblačnosti, nebo z letadel.
angl: air discharge; slov: blesk medzi oblakom a okolitým vzduchom; něm: Luftentladung f; rus: разряд в атмосфере  1993-b2
podpořila:
spolupracují: