Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

spektrum soumrakové
spektrum světla oblohy v době soumraku.
angl: twilight spectrum; slov: súmrakové spektrum; něm: Dämmerungsspektrum n; rus: спектр сумерек  1993-a1
podpořila:
spolupracují: