Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klasifikace zvrstvení ovzduší
angl: classification of the atmospheric stratification; slov: klasifikácia zvrstvenia ovzdušia; něm: Klassifikation der Schichtung der Luft f; rus: классификация стратификации атмосферы  1993-a3
podpořila:
spolupracují: