Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pumpování tlakoměru
oscilace délky rtuťového sloupce tlakoměru vznikající kolísáním tlaku vzduchu při dyn. působení nárazovitého větru. Znesnadňuje čtení údaje tlakoměru.
angl: pumping of barometer slov: pumpovanie tlakomera něm: Pumpen des Barometers n rus: неустойчивость уровня ртутного столбика  1993-a1
podpořila:
spolupracují: