Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pumpování tlakoměru
oscilace délky rtuťového sloupce tlakoměru vznikající kolísáním tlaku vzduchu při dyn. působení nárazovitého větru. Znesnadňuje čtení údaje tlakoměru.
angl: pumping of barometer; slov: pumpovanie tlakomera; něm: Pumpen des Barometers n; rus: неустойчивость уровня ртутного столбика  1993-a1
podpořila:
spolupracují: