Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

meliorace klimatu
cílevědomé lidské zásahy do přírodního nebo životního prostředí, které směřují ke zlepšení klimatických poměrů určité oblasti. Jde především o hosp. a tech. opatření, která mají odstranit nebo zmírnit nepříznivé klimatické podmínky pro život člověka a jeho výrobní činnost (zavlažování, vysoušení půdy, zalesňování, výsadba větrolamů, zvětšování ventilace aj.). Meliorace klimatu se dosud týká jen přízemní vrstvy atmosféry, a má proto pouze omezený místní dosah. Viz též faktory klimatu antropogenní, ovlivňování klimatu.
angl: melioration of climate; slov: meliorácia klímy; rus: мелиорация климата  1993-a1
podpořila:
spolupracují: