Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

seiche
[séš] – viz vlny stojaté.
angl: seiche slov: seiche rus: сейшa něm: Seiches pl  1993-a1
podpořila:
spolupracují: