Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

seiche
[séš] – viz vlny stojaté.
angl: seiche; slov: seiche; něm: Seiches pl; rus: сейшa  1993-a1
podpořila:
spolupracují: