Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

seiche
[séš] – viz vlny stojaté.
Termín zavedl švýcarský hydrolog François-Alphonse Forel roku 1890; pochází z francouzského nářečního výrazu, který má nejasný původ (možná souvisí s lat. siccus „suchý“, s ohledem na přechodné vysušení pobřeží, k němuž při stojatých vlnách dochází).
angl: seiche; slov: seiche; něm: Seiches pl; rus: сейшa  1993-a1
podpořila:
spolupracují: