Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

difluence
vlastnost pole větru charakterizovaná rozbíhavostí proudnic. Někdy se nesprávně zaměňuje s divergencí proudění. Viz též čára difluence, pole deformační, konfluence.
Termín pochází z lat. diffluentia „rozlévání se, rozptylování se“, které je odvozeno od slovesa diffluere „rozlévat, rozptylovat“ (z dis- „roz-“ a fluere „téci“).
angl: diffluence; slov: difluencia; něm: Diffluenz f; fr: diffluence f; rus: диффлюэнция, расходимость  1993-a3
podpořila:
spolupracují: