Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

difluence
míra rozbíhavosti proudnic v poli proudění. Někdy se nesprávně zaměňuje s divergencí proudění. Viz též čára difluence.
Termín pochází z lat. diffluentia „rozlévání se, rozptylování se“, které je odvozeno od slovesa diffluere „rozlévat, rozptylovat“ (z dis- „roz-“ a fluere „téci“).
angl: diffluence slov: difluencia něm: Diffluenz f fr: diffluence f rus: диффлюэнция, расходимость  1993-a3
podpořila:
spolupracují: