Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

měření evapotranspirace
angl: measurement of evapotranspiration; slov: meranie evapotranspirácie; něm: Messung der Evapotranspiration f; rus: измерение суммарного испарения, измерение эвапотранспирации  1993-a2
podpořila:
spolupracují: